Sähköä tuulivoimasta

Taffel-tehtaalla Ahvenanmaalla on siirrytty tammikuussa 2020 käyttämään paikallisesti tuotettua tuulivoimaa.

Vuoden 2020 alusta lähtien Taffel-tehtaan käyttämä sähkö on ollut täysin paikallisen energiayhtiö Allwindsin tuottamaa tuulivoimaa. Yhden tuulimyllyn tuottama sähkö kattaa sipsitehtaan koko vuoden sähkötarpeen.

YK:n globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan luotettavan ja uusiutuvan energian sekä puhtaiden polttoaineiden saatavuus on edellytys sille, että pystymme kohtaamaan edessämme olevat maailmanlaajuiset haasteet.

Suuri osa kasvihuonepäästöistämme tulee tavasta, jolla saamme, jalostamme ja käytämme fossiilista energiaa. Samalla kuitenkin uusiutuvista energiaratkaisuista tulee päivä päivältä halvempia, luotettavampia ja tehokkaampia.