Perunankuorista energiaksi

Vastuullisuustyö on ollut Haraldsbyn tehtaallamme käynnissä jo pitkään, ja isoin ekoharppaus tehtiin jo 1980-luvulla, kun tehtaalle rakennettiin oma biokaasulaitos. Tiesitkö, että esimerkiksi sipsien paistamiseen käytetty öljy lämmitetään perunankuorilla?

Isoin ekoharppaus Taffel-tehtaallamme Ahvenanmaalla tehtiin 1980-luvun lopulla, kun tehtaalle rakennettiin oma biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen avulla tehtaaltamme tuleva biojäte, esimerkiksi perunankuoret, voidaan kierrättää ja hyödyntää. Perunankuorista syntyy biokaasua, tarkemmin sanottuna metaania, jota hyödynnetään energiana sekä tehtaamme lämmittämiseen että sipsien paistamisessa käytettävän öljyn lämmittämiseen.

Perunankuorijätteen avulla biokaasulaitos tuottaa tällä hetkellä noin 650 000 m3 biokaasua vuosittain, joka vastaa noin 4 095 megawattituntia energiaa vuodessa.

Biokaasulaitoksen laajennus on käynnissä, jotta tulevaisuudessa voisimme hyödyntää kaiken tehtaalta tulevan biojätteen tehtaamme omaan energiantuotantoon. Uudistuksen tavoitteena on yli tuplata oma energiantuotantomme, ja tuottaa 1 400 000 m3 biokaasua vuosittain. Samalla riippuvuutemme lisäenergianlähteistä, kuten propaanikaasusta ja puupelleteistä, vähenee.

Muistutuksena uusiutuvan biokaasun käytöstä Taffel Kartanon -perunalastujen pussien kyljissä komeilee Gasumin rekisteröity biokaasumerkki.

 

Ravinteiden kiertokulku

Samalla kun biokaasutuotannon kasvattaminen lisää uusiutuvan energian määrää, se myös tukee paikallista ravinteiden kiertokulkua. Jatkossa biokaasulaitokseen tuodaan paikalliselta karjatilalta lehmän lantaa, joka nopeuttaa ja tehostaa biokaasutuotantoa.

Biokaasulaitoksella tuotettu biokaasu ohjataan myös jatkossa tehtaan omaan tuotantoon, ja prosessissa syntyvä ravinnejäännös ohjataan takaisin viljelijälle lannoitteeksi. Lannan kiertokulku vähentää merkittävästi ravinteiden joutumista maaperään ja pienentää näin koko prosessin ilmastovaikutusta.

Kaikkien näiden vaiheiden lopputuloksena syntyy niin sanottu suljettu kierto.